Jak trávíme čas ve školičce?

Příspěvek 1 500,-

30 % školkovného měsíc

4 500,-

celé školkovné na měsíc

Volná hra je pro nás důležitá

Během dne zařazujeme několik bloků pro volnou hru. Děti mají prostor poznávat, co mají rády, co je baví, své vášně a talenty.