Etický kodex Sto skupin

Chceme posunout kvalitu a dostupnost předškolního vzdělávání v Česku, abychom pomohli rodičům dát dětem nejlepší start do života. K tomu je potřeba, aby se na nás mohli absolutně spolehnout, aby nám mohli důvěřovat. Proto jsme vytvořili tento etický kodex, ke kterému se zavazují všichni naši zaměstnanci, dobrovolníci i partneři.

1. Jednám s respektem k dětem, rodičům i k ostatním

Respektuji jejich osobnosti, zdravotní stav, mateřský jazyk a další specifika. Nesoudím na základě pohlaví, barvy pleti, věku nebo sexuální orientace. Naše školičky jsou otevřené pro všechny. 

2. Uvědomuji si, že jsem pro děti vzorem, a učím je příkladem

Jediný den nebo aktivita ve školičce může děti inspirovat k životním rozhodnutím jako je volba dalšího studia nebo povolání. Uvědomuji si to a jednám na základě nejlepšího vědomí a svědomí.

3. Snažím se o objektivní pohled na věc

Realita nebývá černobílá a naším úkolem je pomáhat dětem se v ní orientovat. Proto se snažím nahlížet situaci z více stran, podporovat kritické myšlení a vést rozumnou diskusi s dětmi, rodiči i s ostatními. 

4. Ve školičce nepropaguji politiku, náboženství nebo ideologii

Vytváříme prostředí, ve kterém se děti učí samostatnosti, spolupráci a kreativitě. Propagace konkrétních politických, náboženských nebo ideologických postojů s tím není v souladu, proto se jim vyhýbáme.

5. Za vlastní působení v rámci Sto skupin nesu plnou odpovědnost

Všechny aktivity v rámci Sto skupin – nejen v rámci výchovy a péče, ale i při komunikaci s rodiči, partnery, týmem, dobrovolníky a příp. kýmkoliv dalším – dělám při nejlepším vědomí a svědomí a na vlastní odpovědnost.