Budujeme školičky, kde mohou děti svobodně růst

V našich školičkách vytváříme bezpečné a podnětné prostředí, aby se děti přirozeně všestranně rozvíjely.  Podporujeme jejich zvídavost a touhu po učení.

Co je pro nás důležité?

Pilíře, na kterých stavíme

K dětem přistupujeme individuálně

Malý počet dětí ve školičkách nám umožňuje individuální přístup k dětem. Pro 12 dětí máme ve školičce dvě pečující osoby, máme tedy prostor se dětem intenzivně věnovat, pečovat o ně a rozvíjet je.

Naše školičky vedou zkušení pedagogové, kteří podporují děti v jejich přirozeném vývoji a pokrocích. Rodiče jsou zároveň otevřeně informováni o svých dětech dle vlastní potřeby.

Tvoříme vstřícné respektující prostředí

Podporujeme u dětí jejich vnitřní motivaci. Vyhýbáme se odměnám a trestům, hodnocení a nálepkám. Povídáme si s nimi o tom, co dělají, z čeho mají radost a co můžeme příště zkusit jinak.

Respektujeme osobnost každého z dětí, vzájemně nastavená pravidla i osobní hranice.

Pomáháme dětem, aby to dokázaly samy. V připraveném prostředí si samy pomáhají chystat např. svačinku a nalévají si pití.

Budujeme pevné vztahy s dětmi i jejich rodiči

Spolupráce s rodiči a vzájemná důvěra je pro nás klíčová. Pořádáme pravidelné akce pro rodiče a děti. Budujeme komunity.

Každoročně pořádáme vítání jara, pouštění draků, lampiónový průvod a společné vánoční tvoření.

Jak trávíme čas ve školičce?

Zpíváme, tancujeme, bubnujeme...

Učíme se básničky a písničky k tématům, kterým se věnujeme. Pohyb a hudba přináší dětem radost a pomáhá jim zlepšovat koordinaci.

Podporujeme kreativitu a svobodu v tvorbě

Dětem dáváme svobodu při tvoření.  Vítáme vlasní nápady. Důležitý je pro nás proces, ne výsledek.

Volná hra je pro nás důležitá

Během dne zařazujeme několik bloků pro volnou hru. Děti mají prostor poznávat, co mají rády, co je baví, své vášně a talenty.

Děti jsou ve věkově smíšených skupinách

Skupiny jsou rozděleny na  1-3 roky a 3-6 let. Respektujeme různé potřeby dětí dle věku a zároveň využíváme výhod smíšeného kolektivu, kde se děti učí přirozeně toleranci, pochopení, a spolupráci.

Mezi skupinkami děti přestupují individuálně podle jejich zralosti a potřeb.

Máme pravidelný program a své rituály

Náš den má pravidelný program, děti vědí, kdy co očekávat, je to pro ně důležitá jistota a přináší jim pocit bezpečí.

Při pravidelném ranním kruhu a reflektujících kruzích po aktivitách se děti učí mluvit o svých pocitech, sdílet je.

Po obědě odpočíváme

Děti nenutíme spát. Samy mají možnost vybrat si mezi klidovou aktivitou mimo postýlku nebo spánkem. Chápeme, že každý den je jiný a dáváme dětem prostor volit si odpočinek podle vlastní potřeby.

Z domova si mohou donést plyšového kamaráda na spaní.

Reference

„Úžasnej přístup k dětem, skvělá komunikace s dětmi, krásné prostředí. Našemu synkovi se ve školce moc líbí.”

Maminka Bára

„Individuální, tolerující a trpělivý přístup k dětem, malý počet dětí, krásné prostředí a vstřícné vedení i tety."

Maminka Alex

Naše školičky

Další školičky

Chcete, aby se vaše dítě rozvíjelo právě u nás?

VYBERTE SI ŠKOLIČKU