Budujeme školičky, kde mohou děti svobodně růst

V našich školičkách vytváříme bezpečné a podnětné prostředí, aby se děti přirozeně a všestranně rozvíjely. Podporujeme jejich zvídavost i touhu učit se nové věci a chápat svět okolo sebe.

Co je pro nás důležité?

Pilíře, na kterých stavíme naše školičky

K dětem přistupujeme individuálně

Malý počet dětí ve školičkách nám umožňuje individuální přístup k dětem. Pro 12 dětí máme ve školičce dvě pečující osoby, je tedy prostor se dětem intenzivně věnovat, pečovat o ně a rozvíjet je.

Naše školičky vedou zkušení pedagogové a chůvy, kteří podporují děti v jejich přirozeném vývoji a pokrocích. Rodiče jsou pro nás partneři, jsou tedy vždy otevřeně informováni o svých dětech, našich týdenních plánech i aktivitách ve školičce.

Tvoříme vstřícné respektující prostředí

Podporujeme u dětí jejich vnitřní motivaci. Vyhýbáme se odměnám a trestům, hodnocení a nálepkám. Povídáme si s dětmi o tom, co a proč dělají, z čeho mají radost a co můžeme příště zkusit jinak.

Respektujeme osobnost každého dítka, vzájemně nastavená pravidla i osobní hranice. Podporujeme první sociální interakce a z nich plynoucí první přátelství.

Pomáháme dětem, aby to dokázaly samy. V připraveném prostředí se učí sebeobsluze, díky které roste jejich zdravé sebevědomí.

Budujeme pevné vztahy s dětmi i jejich rodiči

Spolupráce s rodiči a vzájemná důvěra je pro nás klíčová. Rodiče chápeme jako klíčové partnery v péči o jejich děti. Proto se snažíme být v úzkém kontaktu na denní bázi i vytvářet příležitosti pro setkávání – pořádáme pravidelně akce pro rodiče s dětmi. Kolem našich školiček tak přirozeně vznikají silné komunity.

Každoročně pořádáme oslavy spojené s vítáním jara, pouštění draků, lampiónový průvod i společné vánoční tvoření.

Jak trávíme čas ve školičce?

Zpíváme, tancujeme, bubnujeme...

Učíme se básničky a písničky k tématům, kterým se věnujeme. Pohyb a hudba přináší dětem radost a pomáhá jim zlepšovat koordinaci.

Podporujeme kreativitu a svobodu v tvorbě

Dětem dáváme svobodu při tvoření. Vítáme vlasní nápady. Důležitý je pro nás proces, ne výsledek.

Volná hra je pro nás důležitá

Během dne zařazujeme několik bloků pro volnou hru. Děti mají prostor poznávat, co mají rády, co je baví, objevují své vášně i talenty.

Děti jsou ve věkově smíšených skupinách

Skupiny jsou rozděleny na  1-3 roky a 3-6 let. Respektujeme různé potřeby dětí dle věku, a zároveň využíváme výhod smíšeného kolektivu, kde se děti učí přirozeně toleranci, pochopení a spolupráci.

Mezi skupinkami děti přestupují individuálně dle jejich zralosti a potřeb.

Máme pravidelný program a své rituály

Náš den má pravidelný program, děti vědí, kdy co očekávat, to je pro ně důležitá jistota a přináší jim pocit bezpečí.

Při pravidelném ranním kruhu a reflektujících kruzích po aktivitách se děti učí mluvit o svých zážitcích i pocitech a sdílet je s ostatními.

Po obědě odpočíváme

Děti nenutíme spát. Samy mají možnost vybrat si mezi klidovou aktivitou mimo postýlku nebo spánkem. Chápeme, že každý den je jiný a dáváme dětem prostor volit si odpočinek podle vlastní potřeby.

Z domova si děti mohou donést plyšového kamaráda na spaní. Místo v postýlce mu v našich školičkách držíme.

Reference

„Úžasnej přístup k dětem, skvělá komunikace s dětmi, krásné prostředí. Našemu synkovi se ve školce moc líbí.“

Maminka Bára

„Individuální, tolerující a trpělivý přístup k dětem, malý počet dětí, krásné prostředí a vstřícné vedení i tety.“

Maminka Alex

Naše školičky