Jitka Pražáková a Petra Kačírková - O Nadaci EP Corporate Group a podpoře Sto skupin

13.6.2023

Jitko, Petro, díky moc za podporu Sto skupin. Nadace EP Corporate Group nám darovala 8 milionů korun a hned po IKEA jste náš druhý největší podporovatel. Moc si toho vážíme.  Jaký z toho máte pocit, teď po šesti měsících?

Petra: Ve vašem projektu i jeho podpoře jsme viděli spoustu příležitostí, ale i rizik. Ale přišlo nám to natolik potřebné, že ty peníze budou využité smysluplně a že naše podpora bude mít dlouhodobý dopad. Nejen pro ukrajinské uprchlíky, ale i pro českou společnost.

Jitka: Já přemýšlím, kde vznikl záměr ty skupiny otevřít. Předpokládám, že to vzniklo s válkou na Ukrajině. Nebo jste tu myšlenku měli už předtím? Když jsem to od vás slyšela, tak jsem byla hrozně nadšená. Viděli jsme najednou, že přišlo velké množství dětí, a že tu nejsou školky ani dětské skupiny. A vy jste přišli s tím, že vytvoříte systém, který tady nebyl.

Díky. Přesně tak to bylo. Sto skupin jsme neměli schovaných v šuplíku a nečekali na to, až začne válka na Ukrajině. Naopak. Začala válka a relativně rychle bylo jasné, že přijde velké množství lidí, většina z nich budou ženy a děti a narazíme na to, že v Česku nejsou školky. Nebyly ani před válkou a měl by se rychle objevit někdo, kdo je bude zakládat.

Jitka: A pořád máte integraci  jako hlavní vizi? Ptám se, jestli se to v čase nezměnilo?

Věřím tomu, že dětské skupiny - a nejen ty naše, ale všechny - mají být otevřené pro všechny. Stejnětak školky a stejnětak školy. Takže záměrem Sto skupin je posunout kvalitu a dostupnost předškolní péče a vzdělávání v Česku pro všechny. To že k nám přišlo relativně hodně dětí z Ukrajiny byl spouštěč - díky tomu jsme neziskovku založili - ale školičky jsme od začátku zakládali pro všechny.

Jitka: Teď to vypadá, že vedeme rozhovor my s vámi :) 

Tak to otočíme :) Když se podívám nazpět, co nakonec rozhodlo o tom, že nás podpoříte?

Petra: Jak už jsem říkala, viděli jsme velký přínos zakládání dětských skupin pro integraci ukrajinské menšiny. A pak to, že budete mít velký dlouhodobý dopad, Dětské skupiny tu zůstanou pro české děti a jejich rodiče i po návratu uprchlíků zpět do vlasti. To byla velká synergie.

Jitka: A přesvědčilo nás i to, že jste měli další velké podporovatele. Lobbovala za vás Nadace J&T, podpořila vás Nadace České spořitelny. Myslím že i Iva Šenitková z Eduzměny vás zmiňovala.

Jsme zhruba v půlce vaší roční podpory. Jaký pocit z toho máte teď? Jdeme správným směrem?

Petra: Vidím že se snažíte překonávat všechny překážky. Nejen ty obecné jako přijíždění a odjíždění ukrajinských uprchlíků, což je samosebou legitimní, ale nese to s sebou řadu problémů jako dlouhodobé zaměstnávání nebo pravidelná docházka dětí do skupiny.

Jitka: Za mě jste to potvrdili tím, že se snažíte i o systémové změny. To s tím souvisí - že dětské skupiny jen nevybudujete, ale i jednáte s politiky a v Poslanecké sněmovně o jejich dlouhodobé udržitelnosti. Vlastně jste mě za prvních šest měsíců stoprocentně přesvědčili, že jednou těch 100 dětských skupin doopravdy otevřete.

Co vám udělalo radost?

Jitka: Mám radost z toho, že máte silný hlas. Že dokážete to téma prosazovat a je vás skutečně slyšet.

Napadá vás něco, co můžeme zlepšit?

Petra: Teď asi ne. Možná zrychlit zakládání dětských skupin, ale to už teď asi není možné :) 

Jitka: Váš interní provoz neznáme, takže ho nemůžeme hodnotit. Ale je vidět, že některá očekávání, která jste na začátku měli, se nenaplnila. Narážíte na bariéry, ale líbí se mi, že ty situace řešíte - že to nenecháváte takzvaně vyhnít.

Petra: Možná je ještě brzy…. Ale komunikace s Anežkou (která má na starosti péči o partnery a dárce, poznámka autora) je konstruktivní a otevřená, tam není co zlepšit.

Jitka: Já myslím, že používáte všechny nástroje, které jsou dostupné. Komunikaci s dárci, komunikaci s médii, vnímáte zpětnou vazbu (to ostatně teď děláte)... děláte všechny správné kroky pro to, abyste byli velmi silní a stabilní na svém poli. Máte můj respekt.

Díky moc 🙂

Když rozšířím diskusi nad rámec podpory Sto skupin - můžete vlastními slovy shrnout jaké je poslání Nadace EPCG?

Jitka: Se správní radou jsme vybrali dvě cílové skupiny - seniory v nouzi a pozůstalé rodiny. Když zemře jeden nebo oba rodiče nezletilých dětí. Podporujeme jak sezdané, tak nesezdané páry,. Stát zatím bohužel myslí jen na sezdané a teď, když se mění společnost a páry se tak často neberou, hledáme způsob jak pomoci i jim. Navíc se soustředíme i na příbuzenské pěstouny, kteří si osvojují děti v situacích, kdy zemřou oba rodiče.

Vedle toho, že jim poskytujeme finanční pomoc, aby měli zajištěný život, se díváme i komplexně na celou širší rodinu. Podporujeme např. veřejné poradny v mobilních hospicích v tom, aby dokázaly poskytnout bezplatnou psychosociální podporu pozůstalým. A myslím, že budeme dělat i další kroky k tomu, abychom takové rodiny podpořili. Měsíc zpátky jsme spustili Stipendijní fond pro pozůstalé děti a také Fond pro zdravotně znevýhodněné děti v pozůstalých rodinách. V budoucnu jim plánujeme rovněž pomoci např. i v rámci oddlužení, protože jak pozůstalí rodiče, tak senioři se dostávají do složité situace díky ekonomické krizi.

Petra: Druhou cílovou skupinou, kterou nadace podporuje jsou osamělí senioři žijící ve svém domácím prostředí. Řada seniorů se ve stáří dostává do složité situace, kdy již potřebují pomoci s nákupy, s  péčí o domácnost, s hygienou. Pokud nemají rodinu, často nevědí, kde pomoc hledat a velmi často jim na tuto podporu nezbývají peníze. Tuto pomoc dostáváme k seniorům tak, že podporujeme pečovatelské služby a služby osobní asistence, které díky spolupráci s námi mohou seniorům poskytnout více hodin péče, těm nejpotřebnějším uhradit obědy, fyzioterapii, psychoterapii. Zároveň si u nás mohou organizace požádat o prostředky na nákup kompenzačních pomůcek, které následně mohou poskytnout seniorům. Nejde nám jen o rozšíření kapacity služeb, ale také o podporu zvyšování kvality poskytované péče. Momentálně vyhodnocujeme žádosti z výzvy, která umožní organizacím zaplatit svým pracovníkům více vzdělávání.

Jitka: Jako první program pomoci jsme  založili “Fond správní rady”, kterým jsme reagovali na události jako Ukrajinská krize nebo pandemie. Připravili jsme ho tak, abychom ho byli schopni otevřít pro konkrétní cílové skupiny vždy, když taková situace nastane.

A čtvrtým pilířem podpory naší nadace je advokační činnost, která se váže k podpoře našich cílových skupin. Chceme tak podpořit organizace, které pracují s našimi cílovými skupinami, vybavit je vzděláním v advokační činnosti a zaplatit jim i člověka, který se tomu bude věnovat.

A kdo se na vás může obrátit se žádostí o podporu?

Jitka: Máme to rozdělené. Na mě se mohou obracet pozůstalé rodiny, a na Petru neziskové organizace, které se starají o seniory - nejčastěji registrované sociální služby jako pečovatelské služby, terénní a odlehčovací služby, osobní asistence… A znovu: Na seniora se díváme komplexně, abychom věděli, co skutečně potřebuje. Každého seniora potřebujeme skutečně poznat, protože některým pomůže finanční výpomoc, jiným asistenční služba, někteří potřebují např. jednorázově pořídit invalidní vozík a tak podobně.

Petra: Spolupracujeme i s půjčovnami kompenzačních pomůcek, které je pak mohou seniorům zapůjčit na čas, po který je potřebují. A na podzim chystáme grantovou výzvu, která by měla podpořit projekty, které pomáhají řešit sociální izolaci seniorů a jejich zapojení do lokálních komunit.

Jitka: A já doplním, že budeme vypisovat ještě grantovou výzvu na podporu advokační činnosti, ve které máme vytipovaná dvě témata.

Petra: Chtěli bychom dosáhnout toho, aby se začalo mluvit o nějaké koncepci dlouhodobé péče o seniory, která je založená na podpoře komunitních služeb.

Jitka: A za pozůstalé se budeme snažit o systémové ukotvení pozůstalostní péče, která u nás moc dobře nefunguje. Když zemře člen rodiny např. v hospici, existuje i následná psychosociální podpora pro pozůstalé. Ale při náhlých úmrtích např. vlivem nehod, vraždy nebo sebevraždy žádná následná péče pro pozůstalé není.

Byli bychom rádi, aby vznikly poradny, které budou v takových situacích pomáhat. A nejen pro rodiče, ale i pro děti, protože děti truchlí jinak. Truchlí jinak ve 4 letech a truchlí jinak v pubertě.

Můžu se zeptat, proč právě tahle dvě témata?

Jitka: Náš zakladatel měl osobní zkušenost s jedním z manažerů ve skupině, který náhle zemřel a zanechal po sobě manželku a velmi malé dítě. A ona uměla identifikovat, co pozůstalou rodinu trápí po úmrtí. Nedostatek informací, najednou máte jen jeden příjem, navíc může dojít i ke zmrazení společných účtů… 

A proč senioři … asi se to tolik neví, ale EPH věnovala během pandemie 100 milionů korun na nákup roušek a pracovních oděvů do domovů pro seniory.

Sto milionů korun?

Jitka: Ano, sto milionů.

Respekt.

A na závěr: Co byste doporučili lidem, kteří by rádi požádali Nadaci EP Corporate Group o podporu?

Petra: Organizacím bych doporučila, ať sledují grantové výzvy. Jsou jak na našich webových stránkách, tak i v grantovém kalendáři.

Jitka: Ale ne úplně každý projekt se do grantových výzev vejde. Máme jasné a transparentní financování a metodiku, co financujeme a co ne. Může ale přijít projekt, který do nich přesně nezapadá. A jen díky velkorysosti naší správní rady můžeme výjimečně podpořit i takové projekty, které doplňují naše cíle, tj. podpořit osamělé seniory, aby žili co nejdéle v domácím prostředí, kde se cítí bezpečně a dále pomoci pozůstalým rodinám, aby se co nejlépe vyrovnali se ztrátou blízkého člověka.

Petra: Ale není to běžné, musí to být skutečně výjimečná situace. Pravidlem je, že podporujeme pomocí  grantových výzev, které ale velmi pečlivě připravujeme. Mapujeme co je v terénu skutečně potřeba, a tomu výzvy přizpůsobujeme.

Jitka: Není to tak, že bychom výzvy kreslily tady u stolu. Každé z nich předchází spousta jednání s několika subjekty, které s danou cílovou skupinou už pracují, abychom si řekli, co má smysl podpořit a co ne. 

Díky moc. Shodou okolností budu v pátek mluvit na Česko-slovenské konferenci o fundraisingu v neziskovkách a chtěl jsem se zeptat, co by lidé měli vědět předtím, než žádají o podporu nadaci, jako je ta vaše. Když to shrnu, je to něco jako: “Pečlivě sledujte naše grantové výzvy, ale pokud do nich váš projekt dokonale nezapadá, můžete to zkusit i tak.”?

Jitka: V zásadě ano, ale některé organizace to bohužel zkoušejí až moc. Snaží se napasovat svůj projekt do výzvy, i když tam nesedí, a my jako hodnotitelé to hned vidíme. Cílová skupina je trochu jiná a tak upraví třeba jen prvních pár vět žádosti a zbytek nechají tak, jak to posílají i dalším nadacím. Takový copy > paste.

Petra: Těm co píšou projekty bych vzkázala, aby se víc snažili zadání grantových výzev vyhovět. Dát si s popisem projektu práci tak, aby bylo jasné, že mají záměr promyšlený a zasazený do kontextu toho, co dělají, aby bylo jasné, že vnímají i širší souvislosti dopadu projektu. To nás přesvědčí nejvíce. Ale to není nic nového. Často je bohužel vidět, že fundraiseři posílají žádosti dost plošně, což vás i trochu naštve, protože je vidět, že si někdo ani nedal práci upravit žádost pro konkrétní příležitost.

Takže kdybyste mohly mít zprávu pro fundraisery na konferenci, co by to bylo?

Jitka: Skutečně studujte pečlivě grantové výzvy. Každá má svůj cíl a když někdo pošle žádost o podporu, která má jiný záměr (nebo míří na jinou cílovou skupinu), tak za mě je to špatný fundraiser.

Jitka: Vloni jsem hodnotila jednu pečovatelskou organizaci a oni vyfikli takovou žádost, že jsem jim pak volala, jestli by nechtěli ostatní fundraisery edukovat v tom, jak žádosti správně psát. V každém bodu odpověděli přesně na to, co jsme se o jejich organizaci potřebovali dozvědět. Každý fundraiser by měl vědět, že hodnotivel danou organizaci nezná. A vy ho musíte přesvědčit (takže např. V žádosti nedávejte stejný obsah odpovědi do třech dalších okýnek).

Jako hodnotitel potřebujete mít komplexní pohled na celou organizaci a její způsobilost. Kdo to je, čím se zabývá, jaká je její cílová skupina, jaké jsou cíle, dílčí cíle, jak bude zajištěná udržitelnost a návaznost… To hodnotitel potřebuje na první dobrou vyčíst přímo ze žádosti. A pokud to tam není, pokud se musím hodně doptávat nebo dohledávat, tak to něco vypovídá i o fundraiserovi.

A taky mě strašlivě mrzí, když někdo napíše špatnou žádost, ale je to skvělá organizace. Když ji znám, dělají skvělou práci, ale nabrali špatného člověka na fundraising.

Petra: Pokud jsou to fundraiseři organizací, kteří pracují se seniory nebo pozůstalými a napadne je něco inovativního, tak ať nás zkusí oslovit. 

A vydržet. Fundraising je velmi složitá a velmi náročná práce.

Díky moc za rozhovor a za podporu Sto skupin, moc si toho vážíme.

Krásný den!

🌷

Jitka Pražáková, Výkonná ředitelka

Zabývá se neziskovým sektorem více jak 15 let. Prošla prostředím několika finančních institucí, kde v rámci sponzoringových a CSR oddělení stála za realizací a podporou nesčetného množství aktivit charitativního, kulturního, sportovního a vzdělávacího charakteru. Pracovala např. v Nadaci České spořitelny, rodinné Nadaci Jakuba Voráčka nebo na Ministerstvu zdravotnictví ČR, kde vybudovala Pacientský hub na podporu, posílení a profesionalizaci segmentu pacientských organizací.

Petra Kačírková, Výkonná ředitelka

Pracuje v neziskovém sektoru přes 25 let. V poslední dekádě vedla pobočku mezinárodní nevládní organizace, která se dlouhodobě zasazovala o změnu systému péče o ohrožené děti směrem od institucionální péče ke komunitním službám, podpoře biologických rodin a pěstounské péče. Podílela se i na inovativních projektech v oblasti komunitní péče o duševní zdraví a prosazování práv osob s duševním onemocnění. Byla dlouholetou členkou vládního Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva.

Jindřich Fialka
Zakladatel Sto skupin z.s.
Linkedin
Instagram

Mohlo by vás zajímat

Všechny články