Terezie Sverdlinová: Proč jsme se v Nadaci Terezy Maxové rozhodli podpořit Sto skupin

21.6.2022

Terezie, v první řadě díky za podporu neziskovky Sto skupin. Moc si toho vážíme a mám radost, že spolu můžeme udělat i tenhle rozhovor. Začnu od začátku:

Jak vypadá role ředitelky Nadace Terezy Maxové dětem v praxi? Třeba za poslední měsíc?

No, je to dost pestrá pozice, která obnáší spoustu radosti, naděje, pocitu zadostiučinění a naplnění, ale také někdy smutku nebo frustrací. Takový skvěle vyvážený koktejl, kterým se opájím už 25 let.

Běžně oslovujete neziskovky, které chcete podpořit, jako jste oslovila nás?

To zase ne. Průběžně vypisujeme různá otevřená grantová řízení, kde nabízíme podporu vybraným osobám či organizacím. Případně v rámci uzavřeného grantového řízení vybíráme partnerské spolupráce a podporujeme je dlouhodobě.

Předpokladem je, že jsou plně v souladu s nadačními prioritami a tématy. S projektem Sto skupin jsem se seznámila zcela náhodně a hned po prvním přečtení mi dával velký smysl. Rezonoval s tím, co chceme i my v Nadaci Terezy Maxové dětem, tj. podpořit vzdělání a integraci ukrajinských dětí a rodin.

"S projektem Sto skupin jsem se seznámila zcela náhodně a hned po prvním přečtení mi dával velký smysl. Rezonoval s tím, co chceme i my v Nadaci Terezy Maxové dětem, proto jsme ho za nadaci sami oslovili."

Co je přesně posláním Nadace Terezy Maxové dětem?

Našim posláním je umožnit každému dítěti prožít spokojené a bezpečné dětství v rodinném prostředí a dát znevýhodněným dětem šanci na lepší život. Mezi hlavní cíle nadace patří prevence nežádoucího odebrání dětí z rodinného prostředí, zejména z důvodů chudoby, a podpora všech forem náhradní rodinné péče.

V oblasti ústavní výchovy nadace podporuje vzdělávání dětí a rozvoj jejich dovedností, a poskytuje jim tak lepší šanci na produktivní a naplněný život po opuštění dětského domova.

Jaké projekty podporujete?

Projektů, za nimiž stojíme, vytvořili jsme je a realizujeme, je hodně. Například projekt To dáš!, který díky Sociálně personální agentuře zaměstnává mladé lidi z dětských domovů. Projekt Lighthouse je zase určený matkám v azylových domech a podporuje jejich finanční gramotnost a vstup na trh práce.

Dalším jmenovaným může být Adopce.com – pro žadatele o adopci či pěstounskou péči, anebo Krizový fond pomoci, který nabízí rychlou pomoc v akutních případech, kdy rodině v krizi hrozí odebrání dětí. Ve spolupráci s OSPOD se snažíme, aby k tomu nedošlo, pokud jinak je rodina pro dítě bezpečná, jen se dostala do složité sociální situace. Mnohonásobně víc je však projektů, které financujeme, a jsou to projekty jiných neziskovek. Výčet najdete na našich webových stránkách.

Terezie Sverdlinová

Vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, obor politologie a mezinárodní vztahy, kam ji přivedla touha stát se diplomatkou. Už během studia se zapojovala do nejrůznějších charitativních projektů a zlom v jejím životě nastal v roce 1997, kdy ji oslovili zakladatelé Nadace Terezy Maxové, aby se ujala jejího řízení a rozvoje.

Během následujících 25 let postupně vybudovala jednu z nejdůvěryhodnějších a nejvýraznějších nadací v České republice. V rámci nadační činnosti ji nejvíce těší vymýšlet, implementovat nebo realizovat inovativní projekty s dopadem zaměřené na pomoc opuštěným a ohroženým dětem. Více na www.terezamaxovadetem.cz

Co musí mít projekt, který chcete podpořit?

Především musí být v souladu s naším statutem, posláním a grantovými pravidly. Je pro nás důležité vědět, jak je organizace profesionální, transparentní a udržitelná. Je to zejména proto, že investujeme prostředky našich dárců, kterým ručíme, že jejich dar bude využit tím nejlepším a nejefektivnějším způsobem se zcela zřetelným „před“ a „po“. Cílená změna musí být konkrétní, hmatatelná a významná.

Co naopak mít nesmí? Máte nějaké červené vlaječky?

Cokoli nelegálního, nepartnerského, neetického, proti zásadám slušnosti nebo lidskosti.

Na čem z vaší zkušenosti dopadové projekty troskotají nejčastěji?

Těch důvodu může být víc. Například na financování jejich udržitelnosti nebo na tom, že vize a realita se střetnou ve slepé uličce. Jindy na personální výměně, je to různé.

A proč jste se rozhodla podpořit nás?

Váš projekt je skvěle nastavený, potřebný, důvěryhodný a má dopad. Zapadá zcela do našich priorit a souzníme s ním.

Čím jsme vás přesvědčili?

Odvahou, inovací, nadšením a profesionalitou.

Na co bychom si podle vás měli dát pozor?

To v tuto chvíli neumím říct. Za krátkou dobu máte skvělé pokroky, evidentně víte sami dobře jak a co dělat…. A já i celá nadace vám držíme palce a jsme rádi, že jsme u toho.

Abychom skutečně založili sto dětských skupin, doplnili chybějící místa ve školkách a posunuli kvalitu předškolního vzdělávání v Česku, potřebujeme každý rok miliony korun na realizaci. Když pominu dotace od MPSV, koho dalšího bychom měli oslovit?

Věřím, že byste měli mít primární zdroj příjmu z veřejných zdrojů. Ty totiž mnohdy znamenají velmi důležitý faktor – a to dlouhodobost podpory. Problém, kam s předškoláky, je dlouhodobý, a vy přinášíte řešení. Dalšími zdroji jsou ty privátní. I my v nadaci chceme u prioritních projektů zajistit dlouhodobou podporu, protože je to dle našeho mínění ve veřejném zájmu.

Co dalšího vám v poslední době udělalo radost?

Po pravdě, radost mi udělalo hodně věcí. Kdybych měla zmínit jen jednu, tak to, že se mi na tiskové konferenci 100 dětských skupin podařilo vlastnoručně složit dětskou IKEA židličku, a že ji následně umístíte v jedné ze skupin 😊

Kdybyste mohla mít jedno přání, které bychom vám za sto skupin mohli splnit, co by to bylo?

Zůstaňte tak skvělí, jací jste!

Terezie, díky moc za podporu. Vážíme si toho!

Jindřich Fialka
Zakladatel Sto skupin z.s.
Linkedin
Instagram

Mohlo by vás zajímat

Všechny články