Sedm postřehů ze zakládání dětských skupin pro Olgu Richterovou

17.10.2022

Skočím rovnou k věci: Tady je sedm problémů, na které narážíme při zakládání dětských skupin po celém Česku. Sepsali jsme je pro Olgu Richterovou, která nás pozvala na kulatý stůl provozovatelů dětských skupin do sněmovny. Díky moc za tuhle možnost!


❗️1. Založení nové DS zabere minimálně 6 měsíců

Při zakládání nové dětské skupiny zabere vyřizování s úřady kolem půl roku. Z toho:

 1. Založení zapsaného spolku pro provoz dětské skupiny zabere 30 dní (soud)
 2. Založení datové schránky zabere 30 dní (Česká pošta)
 3. Stanovisko ke změně užívání trvá dalších 30 dní (hasiči + hygiena a další úřady)
 4. Celkovou změnu užívání prostoru dostaneme za 30 dní (stavební úřad)
 5. Závazné stanovisko KHS o souhlas pro zápis do evidence poskytovatelů trvá 30 dní (hygiena)
 6. Zápis do evidence poskytovatelů služeb péči o dítě v DS zabere taky 30 dní (MPSV)

Přitom třeba založení datové schránky pro fyzickou osobu nebo pro firmu (což je stejný úkon, jako založení schránky pro zapsaný spolek) je do 24 hodin.

Navíc vycházím z předpokladu, že všechna povolení vyřídíme napoprvé. V praxi ale úřady často vyžadují další opravy nebo doplnění a lhůty se násobí.

Skutečně musí založení dětské skupiny trvat 6 měsíců? Dokázali bychom některé lhůty úřadů zkrátit?


❗️2. Lokální hygienické stanice si vykládají vyhlášky po svém

Zatímco v jednom městě stačí v kuchyni otevíratelná okna, jinde vyžaduje hygiena (podle stejné vyhlášky) aktivní odvětrávání. Nebo třeba ohřívací gastronádoby jako v restauracích. V kuchyních dětských skupin se ale nevaří. Jídlo pro děti každý den dovážíme např. z kuchyně základní školy, která je poblíž.

Někde to hygiena chápe, ale jinde nás nutí budovat v kuchyních dětských skupin vybavení, které za A) reálně není v provozu potřeba, jen překáží, a za B) prodražuje investice na založení dětské skupiny o desítky i stovky tisíc.

Dokázali bychom nároky hygieny nějak rozumně sjednotit?


❗️3. Rodiče musí při zápisu podepsat 117 stránek dokumentů

Při náboru dětí do skupin musíme dohlížet na to, aby rodiče přečetli a podepsali:

 1. Smlouva o poskytování služby péče v DS (6 stran)
 2. Evidenční list (2 stránky)
 3. Žádost o poskytování služby péče v DS (3 stránky)
 4. Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce (1 stránka)
 5. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte - Potvrzení od dětského lékaře (1 stránka)
 6. Vnitřní pravidla provozu (21 stran)
 7. Plán výchovy a péče (80 stran)
 8. GDPR (1 stránka)
 9. Ceník provozu dětské skupiny (1 stránka)
 10. Adaptační dotazník pro rodiče nově přijímaného dítěte (2 stránky)

Tj. dohromady 117 stránek textu, který navíc musíme archivovat po dobu několika let.

V dětské skupině se za 5 let provozu vystřídá klidně 250 dětí. Tj. skladujeme XYZ podepsaných papírů místo toho, abychom měli místo třeba na hračky.

Dokázali bychom smlouvu o péči o dítě pro rodiče zdigitalizovat a dostat na 3 stránky?


❗️4. Díky novému požadavku na 2 únikové východy zaniknou desítky, možná i stovky existujících skupin

Nedostatkem školek nejvíc trpí centra měst. Dětské skupiny mohou být výborná alternativa, ale drtivou většinu prostorů v centrech měst, kde bychom mohli dětské skupiny otevřít, musíme odmítat. Často jsou v historické zástavbě, mají pouze jeden vchod a druhý (který nově požaduje vyhláška) není možné vybudovat.

Nové požadavky požární ochrany řada skupin, které často fungují už roky, nemá šanci splnit. Zároveň je díky nim velmi obtížné zakládat nové dětské skupiny v centrech měst.

Jak často je potřeba evakuovat dětskou skupinu o 12 dětech? Nestačil by jeden únikový východ?


❗️5. Plošná podpora dětských skupin komplikuje provoz v centrech měst

Finanční podpora provozu dětských skupin správně zohledňuje počet dětí a jejich věk. Nezohledňuje ale její lokaci. Takže dětská skupina o 12 dětech v centru Prahy má nárok na stejnou finanční podporu jako skupina na předměstí Chebu. Nájmy v centrech měst i platová očekávání pečujících osob jsou přitom v centrech i několikrát vyšší.

Dokázali bychom ve finanční podpoře dětských skupin zohlednit i jejich umístění?


❗️6. Provoz dětských skupin zbytečně naráží na limity podpory de-minimis

Finanční podpora provozovatelů dětských skupin se počítá do součtu de-minimis. To v praxi vede k tomu, že:

 • Provozovatel 5 a více dětských skupin brzy narazí na strop podpory, na další už nemá nárok a de-facto může zavřít.
 • Firmy nezakládají dětské skupiny, aby neohrozily jiné grantové žádosti např. na inovace nebo modernizaci technologií, protože ty se také počítají do podpory de-minimis.
 • Provozovatelé dětských skupin navíc nemůžou ani založit nový zapsaný spolek a otevřít nové skupiny přes nové IČO, protože jde o tzv. propojené podniky, a jejich podpora se opět sčítá do de-minimis.

Skutečně musí rozvoj dětských skupin, které doplňují kapacity předškolní péče v Česku, omezovat limit jejich podpory?


❗️7. Občas nás blokuje politika nebo ideologie

Jsme v kontaktu s desítkami obcí a městských částí napříč republikou a rozdíly v jejich přístupech jsou diametrální.

Někde dokážeme domluvit spolupráci za týden a rovnou společně hledáme vhodné prostory. Jinde narazíme na ideologický odpor a názory typu:

“Ženská má být s dětmi doma a stát u plotny. V naší městské části nikdy dětské skupiny nepodpoříme”

...jak nám nedávno řekl jeden z radních ve velkém českém městě. Posledních pár měsíců před volbami navíc nebyly rady usnášeníschopné, takže se povolování nových dětských skupin de-facto zastavilo.

K tomu jsme v létě narazili na mafii, ale to je jiný příběh. Sečteno podtrženo - otevírání dětských skupin často brzdí politika nebo ideologie.

Skutečně musí dětské skupiny schvalovat politici? Nestačí zpětná vazba z trhu, na kterém se prostě nepotřebné nebo nekvalitní skupinky neudrží?


🍀 Nabízíme pomoc státu

Máme plné ruce práce se zakládáním dětských skupin po celém Česku, ale zároveň:


1. Nabízíme státu pomoc při zakládání dětských skupin po celém Česku

Už teď jednáme o dětských skupinách s několika univerzitami, třemi nemocnicemi a jedním ministerstvem. Spolupráci na úrovni celé republiky bychom mohli začít třeba přes Svaz měst a obcí.


2. Nabízíme státu pomoc při zjednodušování procesu zakládání a provozu dětských skupin

Máme zkušenosti z praxe po celé republice a máme data. Dětské skupiny jsou výborný nástroj pro posílení kvality i dostupnosti předškolní péče a vzdělávání v Česku a rádi s tím pomůžeme.


3. Nabízíme státu pomoc s výzkumem a testováním nových modelů

Návrhy úprav vyhlášek i zákonů můžeme testovat v praxi na úrovni jedné nebo několika dětských skupin předtím, než vejdou v platnost pro celou republiku. Dokážeme zprostředkovat zpětnou vazbu od dětí, rodičů, provozovatelů, od měst i obcí a pomoci správně sladit legislativu a praxi.


Rádi pomůžeme. Stačí říct.

Krásný den!

Jindra Fialka

🌷

Jindřich Fialka
Zakladatel Sto skupin z.s.
Linkedin
Instagram

Mohlo by vás zajímat

Všechny články